Tour Kỳ Co – Eo Gió – Trung Lương: Khu dã ngoại lý tưởng

750,000 

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Cano