Tour Cù Lao Xanh 1 ngày: Hòn Ngọc Biển Đông

750,000 

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Cano