TOUR QUY NHƠN

Giảm giá!
680,000 

Thời gian: Trong Ngày

Khởi hành: Quy Nhơn

Phương tiện: Ô tô, Cano

3,250,000 

Thời gian: 4N2Đ

Khởi hành: Hằng Ngày

Phương tiện: Cano

Giảm giá!
2,450,000 

Thời gian: 3N2Đ

Khởi hành: Quy Nhơn

Phương tiện: Xe Ô tô

Giảm giá!
2,350,000 

 

Thời gian: 4N3Đ Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Xe khách

Giảm giá!
799,000 

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Xe khách

Giảm giá!
3,350,000 

Thời gian: 4N3Đ Khởi hàng: Hàng ngày

Phương tiện: Xe khách

Giảm giá!
750,000 

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Cano

Giảm giá!
750,000 

Thời gian: 1 ngày Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Cano

TOUR QUY NHƠN TRONG NGÀY

Giảm giá!
680,000 

Thời gian: Trong Ngày

Khởi hành: Quy Nhơn

Phương tiện: Ô tô, Cano

Giảm giá!
799,000 

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Xe khách

Giảm giá!
750,000 

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Cano

Giảm giá!
750,000 

Thời gian: 1 ngày Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Cano

TOUR QUY NHƠN DÀI NGÀY

3,250,000 

Thời gian: 4N2Đ

Khởi hành: Hằng Ngày

Phương tiện: Cano

Giảm giá!
2,450,000 

Thời gian: 3N2Đ

Khởi hành: Quy Nhơn

Phương tiện: Xe Ô tô

Giảm giá!
2,350,000 

 

Thời gian: 4N3Đ Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Xe khách

Giảm giá!
3,350,000 

Thời gian: 4N3Đ Khởi hàng: Hàng ngày

Phương tiện: Xe khách

TOUR TRẢI NGHIỆM

Giảm giá!
479,000 

 

Thời gian: 1 ngày Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Cano

Giảm giá!
399,000 

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Cano

Giảm giá!
439,000 

 

Thời gian: 1 ngày Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Cano

Giảm giá!
550,000 

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Cano

KHÁCH SẠN QUY NHƠN

Liên hệ

Giá từ: 400.000đ/phòng

Địa chỉ: Lô 24 -25 Bùi Tư Toàn

Liên hệ

Giá từ: 950.000đ/phòng

Địa chỉ: 489 An Dương Vương

Liên hệ

Giá từ: 950.000đ/phòng

Địa chỉ: 96 Xuân Diệu

Liên hệ

Giá từ: 1.450.000đ/phòng

Địa chỉ: 03 Nguyễn Trung Tín

Liên hệ

Giá từ: 700.000đ/phòng

Địa chỉ: Tổ 3, KV1, Ghềnh Ráng

Liên hệ

Giá từ: 1.400.000đ/phòng

Địa chỉ: Trung Lương, Cát Tiến

Liên hệ

Giá từ: 1.100.000đ/phòng

Địa chỉ: Quốc lộ 1D

Liên hệ

Giá từ: 990.000đ/phòng

Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ

THUÊ XE QUY NHƠN

Liên hệ

Giá từ: 500.000đ

Loại xe: 7 chỗ

Liên hệ

Giá từ: 700.000đ

Loại xe: 4 chỗ

1,500,000 

Giá từ: 1.000.000đ

Loại xe: 29 chỗ

Liên hệ

Giá từ: 1.000.000đ

Loại xe: 16 chỗ